Chceli by sme Vám oznámiť, že počas obdobia 03.07.2023 - 14.07.2023 a rovnako 28.08.2023 - 01.09.2023 sa na našom pracovisku nebude ordinovať z dôvodu dovolenky.
Oznamujeme že dňa 31.5.2023 nebudeme ordinovať v ambulancií v Novom Meste nad Váhom.

Vzdelávanie

Lekári
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 1990 do 1996
 • ukončené štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, diplom o špecializácii v odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health, MPH od 2015 do 2018

Atestácie:

 • atestácia I. stupňa z odboru urológia v 1999
 • atestácia II. stupňa z odboru urológia v 2005
 • atestácia v odbore onkológia v urológii v 2010

Certifikáty:

 • odborný certifikát z odboru ultrasonografia v 2005
 • odborný certifikát z odboru urodynamika v 2005
 • odborný certifikát z odboru invazívna a intervenčná ultrasonografia v urológii v 2005
 • GCP certifikát

Pracovná pozícia:

 • od 2004 – súčasnosť - urológ a vedúci lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. a RS BROS s.r.o. v Trenčíne
 • od 2012 – súčasnosť - medicínsky riaditeľ v Slovak Research Center s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • od 1999 - 2004 urológ v Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne, urologická ambulancia
 • od 1996 -1999 lekár v Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne, urologické oddelenie

Aktivita:

 • od roku 2005 sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní II., III. a IV. fázy ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor
 • člen redakčnej rady Urologie pro praxi
 • člen Slovenskej urologickej spoločnosti, člen ČUS, AUA, EUA, ICS a ESSEM
 • člen výboru Slovenskej urologickej spoločnosti v minulých volebných obdobiach
 • konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore urológia
 • člen Slovenskej lekárskej komory
 • publikované články v odborných a populárnych časopisoch, ako autorovi alebo spoluautorovi mu boli uverejnené články v časopisoch European urology alebo British journal of urology
 • pravidelné vystupovanie v rozhlase, TV
 • pravidelné zúčastňovanie sa (aktívne aj pasívne) kongresov SUS, ČUS, EUA, AUA aj ISU
MUDr. Juraj Holba

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 2004 do 2010

Atestácie:

 • atestácia z urológie v 2015

Certifikáty:

 • odborný certifikát z kurzu ultrasonografie v urológii
 • odborný certifikát z kurzu urodynamiky
 • GCP certifikát

Pracovná pozícia:

 • od 2010 – súčasnosť - lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
 • zástupca vedúceho lekára Privátnej urologickej ambulancie

Aktivita:

 • člen Európskej urologickej spoločnosti, Americkej urologickej spoločnosti
 • participácia ako Co-investigator v klinických štúdiách v oblasti symptómov dolných močových ciest, benígnej hyperplázie prostaty, karcinómu prostaty a dráždivého močového mechúra
 • pravidelné zúčastňovanie sa domácich aj zahraničných kongresov a sympózií Slovenskej urologickej spoločnosti, Českej urologickej spoločnosti, Európskej urologickej spoločnosti, Americkej urologickej spoločnosti, investigátorských meetingov klinických štúdií
MUDr. Marek Lukáč

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine od 2007 do 2013

Atestácie:

 • atestácia z urológie v 2019

Pracovná pozícia:

 • od januára 2020 - súčasnosť - lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Novom Meste nad Váhom

Prax:

 • od mája 2019 – súčasnosť – urológ na urologickom oddelení FN TN
 • od septembra 2015 – súčasnosť – urológ v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom
 • od 1.9.2013 – sekundárny lekár na urologickom oddelení FN TN

Aktivita:

 • pravidelné zúčastňovanie sa na kongresoch SUS, ČUS
MUDr. Juraj Sokol

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 2011 do 2017
 • od septembra 2010 - júl 2011 - Paneurópska univerzita, Právnická fakulta

Pracovná pozícia:

 • od augusta 2017 – súčasnosť - lekár vo FN TN
 • od júna 2017 – súčasnosť – lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
Sestry
PhDr. Kubáníková Petra

Vzdelanie:

 • ukončené SZŠ v Zlíne
 • vyššie odborné vzdelanie v odbore dipl. ZS pri SZŠ v Trenčíne
 • ukončené vysokoškolské štúdium v odbore Ošetrovateľstvo v 2009

Certifikáty:

 • odborný certifikát na urodynamické vyšetrenie v 2005

Pracovná pozícia:

 • od 2004 - súčasnosť - vedúca sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
Bc. Zuzana Biela

Vzdelanie:

 • od januára 2020 - súčasnosť – registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Bánovciach nad Bebravou
 • 2016 - december 2019 – materská dovolenka
 • od 2009 - 2013 – ukončené štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne - Ošetrovateľstvo
 • od 2005 - 2009 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne

Pracovná pozícia:

 • od júna 2014 – súčasnosť registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne, momentálne na materskej dovolenke
Ivona Császárová

Vzdelanie:

 • od 1991-1995 - ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trnave

Certifikáty:

 • odborný certifikát o absolvovaní masérskeho kurzu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 7a)

Pracovná pozícia:

 • od júla 2015 - súčasnosť - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. V Trenčíne

Prax:

 • od 1995 - 1998 - sestra vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny, Brno- neurochirurgia
Bc. Kristína Kramárová

Momentálne na materskej dovolenke.

Vzdelanie:

 • od 2012 - 2013 - REFUGIUM, n.o. zariadenie pre seniorov
 • od 2009 - 2012 – ukončené štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne
 • od 2005 - 2009 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne

Pracovná pozícia:

 • od 1.1. 2016 - súčasnosť - registrovaná sestra v RS BROS s.r.o. v Trenčíne
Mgr. Ivana Krbaťová

Momentálne na materskej dovolenke.

Vzdelanie:

 • 2017 - súčasnosť – štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne II. stupeň – Ošetrovateľstvo
 • 2012 - 2015 – štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne I. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • 2006 - 2010 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne

Pracovná pozícia:

 • od júna 2016 – súčasnosť - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne, momentálne na materskej dovolenke
Bc. Eva Hartmann

Momentálne na materskej dovolenke.

Vzdelanie:

 • 2008 - 2011 – Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne – bakalársky titul, I. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • 2004 - 2008 ukončená SZŠ Trenčín – zdravotnícky asistent

Pracovná pozícia:

 • od 11/2019 - súčasnosť - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • od 11/2018 - 08/2019 – zdravotná sestra, urgentný príjem – Univerzitná nemocnica v Bergen v Nórsku
 • 07/2017 - 09/2019 – zdravotná sestra v MEDICUS – zdravotnícke stredisko v Bergen v Nórsku
 • 04/2013 - 06/2017 – poštový terminál – logistika v Bergen v Nórsku
 • 09/2011 - 11/2012 – FN TN – pediatrická klinika – zdravotná sestra
Bc. Martina Kopecká

Vzdelanie:

 • 2007 - 2009 – Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne – bakalársky titul, I. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • 2002 - 2004 – ukončená SZŠ Trenčín – diplomovaná všeobecná zdravotná sestra
 • 1988 - 1992 – SZŠ - všeobecná zdravotná sestra ukončené maturitnou skúškou

Pracovná pozícia:

 • od novembra 2020 - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • 1992 - 2010 – zdravotná sestra - Fakultná nemocnica Trenčín
Ing. Magdaléna Múdra

Vzdelanie:

 • 1999 - 2004 - Slovenská poľnohospodárska univerzita ,fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Nitra
 • 1993 - 1997 - Stredná zdravotnícka škola, Trenčín

Pracovná pozícia:

 • od júna 2020 - Zdravotnícky laborant Privátna urologická ambulancia s.r.o.,Trenčín

Prax:

 • 2020 - 2021 - dobrovoľnícka činnosť celoplošné testovanie 2020,antigénové testovanie na Covid -19 MOM - Váš lekár,s.ro. BA
 • 2019 - 2020 - Personálny konzultant - AGROjob s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 • 2017 - 2019 - Výrobný riaditeľ - EUROMILK, a.s.,Veľký Meder
 • 2017 - 2017 - Technológ výroby - Ryba Žilina,spol.s.r.o.
 • 2004 - 2016 - Manažér výroby,inovácie a technológ ,vedúca kontrolného laboratória - Milsy a.s.,Partizánska 224/B,95704 Bánovce nad Bebravou
 • 1999 - 1999 - Zdravotnícky laborant - Štátny zdravotný ústav Trenčín,Nemocničná 4,91101 Trenčín
 • 1997 - 1998 - Zdravotnícky laborant - Fakultná nemocnica Bratislava,Mickiawiczova 13,81369 Bratislava
Mgr. Luba Bobíková

Vzdelanie:

 • 2012 - 2014 - Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne - magisterský titul, II. stupeň- Ošetrovateľstvo
 • 2008 - 2011 - Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne - bakalársky titul, I. stupeň- Ošetrovateľstvo
 • 2004 - 2008 - ukončená SZŠ Humenné - zdravotnícky asistent

Pracovná pozícia:

 • od september 2021 - sestra v Privátnej urologickej ambulancii v Trenčíne

Prax:

 • 2011 - 2016 - FN TN oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny - zdravotná sestra
Bc. Margita Bartáková

Vzdelanie:

 • Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne- Fakulta Zdravotníctva - Odbor Ošetrovateľstvo
 • Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne - Diplomovaná sestra
 • Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne - Zdravotná sestra

Pracovná pozícia:

 • od apríla 2022 - sestra v Privátnej urologickej ambulancii v Trenčíne

Prax:

 • 2009 - 2022 - Krajské operačné stredisko ZZS SR Trenčín operátor záchrannej zdravotnej služby
 • 2008 - 2009 - FN - Trenčín - oddelenie úrazovej chirurgie
 • 2004 - 2008 - St. Elizabeth - Linz ( Rakúsko) - diplomovaná sestra
 • 1990 - 2004 - FN - Trenčín- urologické oddelenie

Certifikáty:

 • Prvá pomoc
 • Operačné riadenie prednemocničnej neodkladnej starostlivosti
Asistentky
Mgr. Monika Gagová

Momentálne na materskej dovolenke.

Vzdelanie:

 • 2008 - 2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, magisterský titul v odbore učiteľstvo pedagogiky, slovenského jazyka a literatúry
 • 2004 - 2008 ukončená Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne, odbor TIS-technicko-informačné služby v stavebníctve

Pracovná pozícia:

 • od júl 2016 – súčasnosť - Office manager v RS BROS s.r.o. v Trenčíne, momentálne na materskej dovolenke

Prax:

 • od augusta 2014 – júl 2016 – Pizzeria Briciola, Trenčín, asistentka
Mgr. Mária Hudecová

Vzdelanie:

 • 2010 – 2012 – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, magisterský titul v odbore Učiteľ profesijných a technických predmetov
 • 2001 – 2003 – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, bakalársky titul v odbore Učiteľ profesijných a technických predmetov
 • 1986 – 1990 – SOŠ Odevné Trenčín, ukončené maturitnou skúškou

Pracovná pozícia:

 • od marec 2019 – súčasnosť – Office manager v RS BROS s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • 2017 – marec 2019 – EXPO CENTER, a.s., asistentka ekonomického úseku
 • 2016 – 2017 – Sannytea s.r.o., vedúci obchodnej a výrobnej prevádzky
 • 2008 – 2015 – ASC spol. s.r.o., referent, nákupca, fakturant
 • 1993 – 2006 – SOŠ Odevné, učiteľ technických a praktických predmetov
Bc. Dagmara Marková

Vzdelanie:

 • 2013 - 2016 Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdii – bakalársky stupeň, odbor sociálna práca
 • 2005 - 2009 Stredná odborná škola, Nové mesto nad Váhom, odbor čašník- servírka, ukončené maturitnou skúškou

Pracovná pozícia:

 • od apríla 2020 - súčasnosť – asistentka v Privátna urologická ambulancia, s.r.o. v Trenčíne
 • 2016 - december 2019 – materská dovolenka

Prax:

 • 2013 - 2017 – Store asistant, MFS Slovakia, s.r.o
Bc. Monika Hulínová

Vzdelanie:

 • 2005 - 2008 – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, bakalársky titul v odbore verejná správa a regionálny rozvoj
 • 1995 - 1999 – SOU Železničné Trenčín, odbor komerčná pracovníčka v doprave ukončené maturitnou skúškou

Pracovná pozícia:

 • od novembra 2020 - súčasnosť – asistentka v Privátna urologická ambulancia, s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • Zodpovedné a komplexné vedenie monitoringu kancelárie v gastro obore.
 • Skúsenosti administratívneho, golfového a kreatívneho charakteru získané v multifunkčnom športovom komplexe.
 • Spoluorganizovanie a osobná účasť pri vedení detí na Summer Camp Off Time v spolupráci s najlepšou anglickou školou v Trenčíne.
 • Samostatná a tímová práca spojená s osobným aj telefonickým servisom pre zákazníka v škále služieb a produktov Orange Slovensko.
 • Vedenie kancelárskej agendy v reklamnej agentúre.

Jednou z priorít na našom pracovisku je systematické a sústavné vzdelávanie.
Aj na Slovensku sa dá robiť kvalitná medicína, len sa treba chcieť vzdelávať a napredovať.